Chuyện nhỏ mà không nhỏ | Tiểu phẩm hài | Tập 20

Загрузка...
86 Views
Loading...
Published
Chuyện nhỏ mà không nhỏ | Tập 20 | Những sai trái trong câu chuyện chọn trường. Những người ba, người mẹ chạy theo ảo vọng, buộc con phải thi và học theo ý của mình đã tạo nên nhiều bi kịch.


Diễn viên: Nhật Trường, Phi Phụng

Website: www.hplus.com.vn
www.htvonline.com.vn
Facebook Fanpages:
https://www.facebook.com/HTVPlus
https://www.facebook.com/htvonline.com.vn

Google Plus:
https://www.google.com/+HplusVn
https://www.google.com/+HTVOnlineKids
https://www.google.com/+HTV60s

YouTube Channels:
https://www.youtube.com/c/HplusVn
https://www.youtube.com/c/HTVOnlineKids
https://www.youtube.com/c/HTV60s

AppStore:
iOS - https://itunes.apple.com/vn/app/hplus/id984464040?mt=8
Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hplus&hl=en
Category
Phim Bộ Việt Nam