Gia Đình Phép Thuật | Phim thiếu nhi | Tập 229

Загрузка...
30 Views
Loading...
Published
Gia đình phép thuật | Tập 229 | Bắp Cải tiếp tục gây rắc rối bằng công cụ con quay của thế giới phép thuật. Không thể để yên mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên của nó, Chini đành phải ra ngăn chặn những sự cố. Hơn thế, cô buộc phải chọn lối ứng xử đặc biệt khi xử lý những sự cố thuộc thế giới phép thuật ngay trước mặt những thành viên thuộc thế giới loài người.
Diễn viên: Vân Trang, Kim Xuân, Việt Anh, Đình Toàn,

Website: www.hplus.com.vn
www.htvonline.com.vn
Facebook Fanpages:
https://www.facebook.com/HTVPlus
https://www.facebook.com/htvonline.com.vn

Google Plus:
https://www.google.com/+HplusVn
https://www.google.com/+HTVOnlineKids
https://www.google.com/+HTV60s

YouTube Channels:
https://www.youtube.com/c/HplusVn
https://www.youtube.com/c/HTVOnlineKids
https://www.youtube.com/c/HTV60s

AppStore:
iOS - https://itunes.apple.com/vn/app/hplus/id984464040?mt=8
Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hplus&hl=en
Category
Phim Thiếu Nhi